Awantura o kamienicę przy Kilińskiego. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszła do prokuratury

i

Autor: pixabay.com, CC0 fot. tomaszpro /zdjęcie ilustracyjne

Awantura o kamienicę przy Kilińskiego. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszła do prokuratury

2021-08-25 14:25

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydent miasta ws. zniszczenia zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 49. Nieruchomość jest w bardzo złym stanie i grozi zawaleniem.

Aleksandra Stępień, Łódzki Wojewódzki Konserwatora Zabytków, poinformowała dziś (25.08.2021) media o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydent miasta - chodzi o zabytkową kamienicę przy ul. Kilińskiego 49, która zdaniem konserwatora zabytków, jest w katastrofalnym stanie. Według Aleksandry Stępień prezydent Hanna Zdanowska doprowadziła do zniszczenia budynku. - Katastrofalny stan zabytkowej kamienicy przy ul. J. Kilińskiego 49 każe również zadać pytanie o sposób realizacji przez Urząd Miasta obowiązków wynikających z prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków. Warto w tym miejscu przytoczyć zapis art. 110 ust. 1 tego ostatniego aktu prawnego: „kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku nie zabezpieczy go w należyty sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” - podkreśla.

Nowe miejsce do wieszania kłódek zakochanych w Bydgoszczy

W uzasadnieniu zawiadomienia zwrócono uwagę m.in. na to, że obiekt jest na terenie krajobrazu kulturowego "ogrodów sukienniczych nowego miasta" powstałego w 1843 r. i objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Oceniono, że proces destrukcji budynku był złożony i długotrwały. "Znaczący wpływ na stan budynku miało jego niewłaściwe utrzymanie: brak wykonania remontu i koniecznych napraw" – zaznaczono. Wskazano, że odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie nieruchomością ponosi Prezydent Miasta Łodzi, jako organ wykonawczy Miasta Łodzi.

Równolegle, jak informuje Stępień, w dniu 23 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja nakazująca Urzędowi Miasta Łodzi tymczasowe zabezpieczenie kamienicy przy ul. Kilińskiego 49. Chodzi m.in. o zabezpieczenie budynku przed zawaleniem, naprawę nieszczelności dachu, usunięcie gruzu z wnętrza budynku oraz demontaż i zabezpieczenie zachowanych sztukaterii, stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad.

Przypomnijmy, w maju tego roku w kamienicy przy ul. Kilińskiego 49 runął dach i stropy większości kondygnacji. W związku z zagrożeniem zawaleniem się kolejnych części budynku od trzech miesięcy wstrzymywany jest ruch na ul. Kilińskiego w ścisłym centrum Łodzi. Magistrat zamierzał rozebrać kamienicę, jednak aby mógł to zrobić potrzebna jest zgoda na wykreślenie oficyny z rejestru zabytków ze względu na zły stan budynku.

Jak informuje Aleksandra Stępień, po przeanalizowaniu ekspertyzy dostarczonej przez Zarząd Lokali Miejskich Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wystąpieniu z takim wnioskiem do Generalnego Konserwatora Zabytków.

Nasi Partnerzy polecają