Rewolucja w łódzkiej szkole filmowej? Po aferze mobbingowej wielkie zmiany

i

Autor: pixabay.com, CC0 fot. StockSnap /zdjęcie ilustracyjne

Rewolucja w łódzkiej szkole filmowej? Po aferze mobbingowej wielkie zmiany

2021-11-25 18:23

Ośmieszanie, przemoc słowna, presja psychiczna to główne zarzuty skierowane wobec 27 nauczycieli akademickich łódzkiej Szkoły Filmowej. Uczelnia opublikowała raport w związku z ustaleniami Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej. Szykuje się rewolucja?

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa w Łodzi przedstawiła raport Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej uczelni. Przypomnijmy, komisja ta powstała w związku z opisaniem i zgłoszeniem przez jedną z absolwentek szeregu sytuacji, których miała ona doświadczyć bezpośrednio lub była ich świadkiem, a które według opisu - nigdy nie powinny się wydarzyć. W powołanej przez rektor Szkoły Filmowej komisji zasiadają zarówno przedstawiciele studentów, doktorantów, jak i kadry pedagogicznej. Jak czytamy, w poprzednim roku akademickim zgłoszono zarzuty wobec 27 nauczycieli akademickich, dwóch osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jednego recenzenta biorącego udział w postępowaniach awansowych. Głównie dotyczyły one mężczyzn.

Maria Sadowska: Jako nastolatka doświadczyłam „złego dotyku”

Skargi skierowało 45 osób. Większość zgłoszeń dotyczyła przemocy słownej, tworzenia presji psychicznej, zastraszania, ośmieszania, przekroczenia granic dozwolonej krytyki.

Jak opisuje PAP, w podsumowaniu dotyczącym decyzji personalnych wobec trzech osób zawnioskowano o wprowadzenie zmian w zakresie przydzielonych obowiązków nauczycieli akademickich oraz zobowiązanie do udziału w szkoleniach z przeciwdziałania dyskryminacji, wobec jednej osoby zawnioskowano o nieprzedłużanie umowy o pracę, a w przypadku dwóch kolejnych - o rozwiązanie umowy o pracę.

Jak czytamy: "W oparciu o zapisy Kodeksu Pracy Pani Rektor podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z jednym wykładowcą. Niezależnie od tej decyzji, sprawa jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Na wniosek Rzecznika do prokuratury zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa".

Trzech kolejnych wykładowców zostało odsuniętych od prowadzenia zajęć ze studentami w roku akademickim 2021/22. Zostali oni zobowiązani do odbycia odpowiednich szkoleń – współpraca w przyszłości zależy od rezultatu tych szkoleń. Trzech nauczycieli wyraziło wolę zmiany metod pracy ze studentami i będą prowadzić zajęcia fakultatywne, w których studenci uczestniczą z wyboru. Dwóch wykładowców złożyło zaś wypowiedzenie, w jednym przypadku rektor podjęła decyzję o nieprzedłużaniu umowy.

Komisja zarekomendowała m.in.: egzekwowanie od kadry akademickiej wykonywania obowiązków zawodowych związanych z pracą z osobami studiującymi przy poszanowaniu ich godności i integralności fizycznej; uważną obserwację zachowań kadry akademickiej, zwłaszcza pod kątem zachowań o charakterze niepożądanym; podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i innym niewłaściwym zachowaniom noszącym znamiona mobbingu w przyszłości, zarówno w stosunku do osób zatrudnionych, jak i studiujących w uczelni; przygotowanie wewnętrznych procedur skargowych oraz okresowe przeprowadzanie anonimowych ankiet dot. dyskryminacji, molestowania seksualnego, mobbingu bądź innych niewłaściwych zachowań.

Sonda
Czy doświadczyłeś kiedyś mobbingu w miejscu pracy lub na uczelni?
Nasi Partnerzy polecają