Grzegorz Matuszak

i

Autor: Piotr Kamionka/REPORTER Grzegorz Matuszak

Łódź w żałobie

Zmarł Grzegorz Matuszak. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Łodzi

2022-09-13 22:01

Zmarł Grzegorz Matuszak - przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi w latach 1996-2001, senator V kadencji, profesor, samorządowiec, polityk i wieloletni radny. Informację przekazał we wtorek (13 września) przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski.

Zmarł Grzegorz Matuszak. Był wieloletnim radnym Łodzi

Grzegorz Matuszak urodził się 8 stycznia 1941 r. w Łodzi. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i podjął pracę w zawodzie nauczyciela. W 1977 r. obronił doktorat z socjologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Pracował w Instytucie Socjologii UŁ. W 1990 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, w 1993 r. został profesorem nadzwyczajnym. Opublikował ponad 60 prac z zakresu socjologii pracy i zawodu, bezrobocia, kształtowania się klasy średniej w Polsce oraz socjologii stosunków politycznych.

Grzegorz Matuszak do 1990 r. należał do PZPR, potem działał w Socjaldemokracji RP oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1999–2001 przewodniczył radzie miejskiej SLD w Łodzi.

W latach 1990–2001 wykonywał mandat radnego Rady Miejskiej w Łodzi, przy czym od 1996 r. był jej przewodniczącym. Reprezentował Łódź w Związku Miast Polskich, kierował Komisją Kultury Związku Miast Polskich.

W latach 2001–2005 był senatorem SLD z okręgu łódzkiego. W Senacie stał na czele Komisji Kultury i Środków Przekazu, brał również udział w pracach Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W 2006, 2010 i 2014 był ponownie wybierany na radnego Łodzi. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 r. – Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W 2022 r. otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Po pół roku zadźgał swojego współlokatora? 40-latek spod Kutna odpowie za zabójstwo

Piotr Zgorzelski: Trzeba nowej komisji smoleńskiej
Sonda
Pamięć o zmarłych może być żywa i trwała?
Nasi Partnerzy polecają