Efekty ustawy antyprzemocowej w Łódzkiem: PRZEZ ZALEDWIE KILKA DNI nakaz opuszczenia mieszkania dostało 8 sprawców! JAK TO DZIAŁA?

i

Autor: pixabay.com, CC0 fot. Pavlofox

PRZEZ ZALEDWIE KILKA DNI 8 sprawców z nakazem opuszczenia mieszkania! Tak działa w Łódzkiem USTAWA ANTYPRZEMOCOWA!

2020-12-11 9:52

Od 30 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej mogą być natychmiast izolowani od swoich ofiar. W ciągu pierwszych 10 dni obowiązywania tych przepisów, na terenie województwa łódzkiego, policjanci zdecydowali się na wydanie nakazu opuszczenia mieszkania wobec sprawcy przemocy w ośmiu przypadkach. Co, jeśli taka osoba twierdzi, że nie ma się gdzie podziać? Jakie jeszcze środki wobec sprawcy przemocy może zastosować policja?

Od 30 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej mogą być natychmiast izolowani od swych ofiar. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, w ciągu pierwszych 10 dni obowiązywania tych przepisów, na terenie województwa łódzkiego policjanci zdecydowali się na wydanie nakazu opuszczenia mieszkania wobec sprawcy przemocy w 8 przypadkach: 5 w Łodzi, 1 w Tomaszowie Mazowieckim, 1 w Pabianicach i 1 w Koluszkach.

W przypadku, kiedy taka osoba twierdzi, że nie ma dokąd iść, policjant wskazuje zawsze placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych. Wobec sprawcy przemocy policjant może również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

- Co najważniejsze, taki nakaz lub zakaz ma natychmiastową skuteczność, a stosować można je również łącznie. Funkcjonariusz ma prawo wykorzystać je, zarówno w przypadku skierowania go bezpośrednio na interwencję do osoby stosującej przemoc domową, jak i w sytuacji, gdy pozyska informacje o niepokojących zdarzeniach od jej ofiary. Dodany w kodeksie wykroczeń art. 66b stanowi, że za niezastosowanie się do wydanego zakazu lub nakazu grozi nałożeniem grzywny, karą aresztu lub ograniczeniem wolności - podaje policja.

Co istotne, nałożony nakaz eksmisji lub zakaz zbliżania się obowiązuje przez 14 dni. Przedłużyć go może jednak sąd, do którego z wnioskiem powinien się zwrócić pokrzywdzony. Postępowanie w tej sprawie będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym. Orzeczenie zostanie wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Pożar w Stryszowie. Skatował i spalił rodzinę!

- Policja jest też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, funkcjonariusze mogą zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy naraża się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania - informuje policja.

Dodatkowo, w określonych przez ustawę sprawach pisma procesowe mogą być doręczane nie tylko przez pocztę, ale również za pośrednictwem policji. W pewnych przypadkach sąd ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę musi rozpoznać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Poza tym osoby domagające się zastosowania takich środków wobec sprawcy przemocy są zwolnione z kosztów sądowych. Ofiary mogą też uzyskać pomoc psychologiczną lub wsparcie i leczenie w zakresie uzależnień, które są główną przyczyną przemocy domowej.

Ustawa antyprzemocowa normą na świecie

Nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy fizycznej obowiązuje już ponad 20 lat i wydawany jest na 14 dni. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Czechach. Obejmują m.in. nakaz opuszczenia mieszkania przez winnego przemocy oraz zakaz kontaktowania się z ofiarami.

Celem przyjętego rozwiązania jest szybkie izolowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie, w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą, dla której najbardziej istotne w sytuacji zagrożenia jest możliwie szybkie i sprawne odseparowanie jej od osoby stosującej przemoc, ale w taki sposób by osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie musiała opuszczać mieszkania.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany