Łódź. Podziemna rzeka Lamus zostanie wydobyta na powierzchnię!

i

Autor: Archiwum SE /UMŁ

Zmiany w parku Kilińskiego

Łódź. Podziemna rzeka Lamus zostanie wydobyta na powierzchnię!

2022-10-12 9:26

Podziemna rzeka Lamus, która przyczyniła się do rozwoju przemysłowej Łodzi, zostanie wydobyta na powierzchnię. Miasto wybrało firmę, która przygotuje koncepcję.

Rzeka Lamus ma zostać "wyciągnięta" z systemu kanalizacji i wyeksponowana w przestrzeni parku im. J. Kilińskiego, który zostanie poddany rewaloryzacji. W celu zasilenia rzeki Lamus i nawodnienia zieleni w parku Źródliska wykorzystane mają zostać wody opadowe i roztopowe z okolicznych nieruchomości i dachów budynków, m.in. Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Szkoły Filmowej, Muzeum Kinematografii.

Projekt zakłada również budowę kolektora wzdłuż ul. Kilińskiego od granicy parku do rzeki Jasień, a także przebudowę placu Zwycięstwa – rewitalizację i zlikwidowanie podtopień. "Dodatkowo w projekcie uwzględnione zostaną elementy podczyszczania wód opadowych (m.in. z wykorzystaniem sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego) oraz monitorowania poziomu wilgotności gleby i poziomu wód gruntowych (poprzez montowanie specjalistycznych czujników wilgotności w podłożu)" - podaje magistrat.

"Oczywiście wszystkie szczegóły poznamy wraz z opracowaniem koncepcji, ale zakładamy, że uda nam się odkryć około 200 m rzeki" – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.

Opracowanie koncepcji "odkrycia" rzeki Lamus wykona łódzka firma BZB Projekt w konsorcjum z firmą DS Consilting z Gdańska. Koncepcja "odkrycia" rzeki Lamus ma zostać opracowana jeszcze w 2022 r.

Sonda
Czy interesujesz się historią?
Złota polska jesień we Wrocławiu. Niezwykłe widoki.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany