Kwalifikacja wojskowa 2022 w Łodzi. Kiedy? Dla kogo? Jak wygląda?

i

Autor: pixabay.com, CC0 fot. maciekde /zdjęcie ilustracyjne

Kwalifikacja wojskowa 2022 w Łodzi. Kiedy? Dla kogo? Jak wygląda?

2022-04-04 12:11

Ważna informacja dla 19-latków. W Łodzi ruszyła kwalifikacja wojskowa 2022. Jak wygląda? Kto może „pójść w kamasze” i trafić do wojska? Gdzie i kiedy należy stawić się przed komisją lekarską? W tym materiale znajdziecie informacje o terminie i miejscach kwalifikacji wojskowej 2022 w Łodzi, o tym, jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą. Dowiecie się także, co grozi za niestawienie się na kwalifikację wojskową.

Kwalifikacja wojskowa 2022 w Łodzi i województwie łódzkim rozpoczęła się w tym samym terminie, co w całym kraju: 4 kwietnia i potrwa trzy miesiące - do 8 lipca 2022. W tym czasie przed poszczególne Wojskowe Komendy Uzupełnień będą trafiać kandydaci do służby w Wojsku Polskim. Kwalifikacja wojskowa 2022 obejmie w całej Polsce około 260 tysięcy osób.

Kto ma obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej 2022?

Na kwalifikację wojskową stawić się muszą osoby, które w 2022 roku kończą 19 rok życia. Stawienie się przed komisją lekarską jest obowiązkowe. W przypadku niestawienia się przed komisją bez usprawiedliwienia, grożą poważne konsekwencje.

Kwalifikacja wojskowa ma określić zdolności osoby do czynnej służby wojskowej i przygotowanie rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

PRZECZYTAJ: Demolka na stadionie Widzewa po meczu z GKS Tychy! "Nie będziemy w stanie przyjmować już w tym sezonie gości"

Gorąca 20 Radia ESKA – notowanie 25.03.2022

Kwalifikacja wojskowa dotyczy w tym roku mężczyzn urodzonych w roku 2003 (19-letnich) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 2001-2002, którzy zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacji wojskowej 2022 podlegają również kobiety!

Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą również kobiety, te urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grupkobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).

Kwalifikacja wojskowa 2022: Jakie dokumenty należy przedstawić?

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumenty dotyczące stanu zdrowia oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna).

Co grozi za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej?

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego, zameldowania lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 55. roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia 60. roku życia.

Kwalifikacja wojskowa 2022 w Łodzi [TERMINY, MIEJSCA]

Kwalifikacja wojskowa w Łodzi zostanie przeprowadzona w niżej podanych terminach i miejscach:

  • Łódź-1, obszar dzielnic: Bałuty i Śródmieście – w lokalu przy ul. Stawowej 28, od dnia 4 kwietnia do dnia 1 czerwca 2022 r., w godz. 8:00-16:30,
  • Łódź-2, obszar dzielnicy Górna – w lokalu przy ul. Stefana Żeromskiego 115, od dnia 16 maja do dnia 22 czerwca 2022 r., w godz. 8:00-16:30,
  • Łódź-3, obszar dzielnic: Polesie i Widzew – w lokalu przy ul. Królewskiej 13/15, od dnia 19 kwietnia do dnia 29 kwietnia i od dnia 9 maja do dnia 28 czerwca 2022 r., w godz. 7:30-16:00.
Sonda
Czy każdy powinien przejść szkolenie wojskowe?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany