Pomagasz uchodźcom z Ukrainy? Tu możesz złożyć wniosek o świadczenie [INFO]

i

Autor: pixabay.com CC0 fot. Free-Photos; Joleńka /zdjęcie ilustracyjne

Pomagasz uchodźcom z Ukrainy? Tu możesz złożyć wniosek o świadczenie [INFO]

2022-03-17 15:57

Od czwartku (17 marca) możliwe jest składanie w placówkach łódzkiego MOPS wniosków o świadczenie dla obywateli Ukrainy oraz dla mieszkańców Łodzi, którzy im pomagają. Co zrobić, by uzyskać wparcie? Jakie dokumenty należy złożyć? Sprawdź szczegóły!

Od czwartku 17 marca w szesnastu Punktach Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi można składać następujące wnioski:

 • obywatele Ukrainy – wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie; w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
 • mieszkańcy Łodzi – wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę/dzień (wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni).

ZOBACZ TEŻ: Jak mądrze nieść pomoc Ukraińcom? Sprawdź, jak to robić w Łodzi [INFORMATOR]

Ukraińcy ruszyli do urzędów po numery PESEL

Obywatele Ukrainy składają osobiście wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł). W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jakie dokumenty będą potrzebne przy składaniu wniosku?

Obywatele Ukrainy składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

 • nadany numer PESEL (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 • dokładny adres pobytu w Łodzi (ulica, numer posesji/budynku, numer mieszkania),
 • numer rachunku bankowego (wskazane).

Mieszkańcy Łodzi (osoby fizyczne i inne podmioty) składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

 • własny numer PESEL lub NIP,
 • imię i nazwisko osoby/osób przyjętej/przyjętych na zakwaterowanie (numer PESEL każdej osoby przyjętej na zakwaterowanie lub w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość każdej osoby),
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 • numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie,

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie jest wypłacane z dołu, czyli jedynie za miniony już okres zapewniania obywatelowi Ukrainy zakwaterowania oraz wyżywienia, a nie za okres, w którym planuje się dopiero zapewnić obywatelowi zakwaterowanie oraz wyżywienie. We wniosku należy wskazać konkretne dni, w jakich zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie oraz liczbę przyjętych osób. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Jeśli mieszkaniec Łodzi zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 24 lutego br. i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni).

Pomoc dla Ukraińców. Gdzie złożyć wniosek?

W celu złożenia wniosków należy zgłosić się do jednego z szesnastu Punktów Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie całego miasta. Powinien być to Punkt znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania (miejsca pobytu) obywatela/obywateli Ukrainy (miejsce pobytu obywatela/obywateli Ukrainy jest kluczowe także w przypadku wniosków składanych przez mieszkańców Łodzi zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom).Lista wszystkich Punktów Pracy Socjalnych (wraz z dokładnymi adresami i numerami telefonów), w których można składać wspomniane wnioski – w oddzielnym pliku.

W celu potwierdzenia lub ustalenia właściwego adresu Punktu Pracy Socjalnej dla osoby składającej wniosek można kontaktować się telefonicznie oraz mailowo:

 • tel. (42) 685 43 50 oraz tel. 887 467 430
 • e-mail: ukraina@mops.lodz.pl

Oba telefony są dostępne:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16
 • we wtorki w godz. 9 – 17.

Wszystkie placówki MOPS w Łodzi podane w oddzielnym pliku (Punkty Pracy Socjalnej) są dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 17.

Uwaga! Do placówek MOPS (Punktów Pracy Socjalnej) mogą wejść wyłącznie osoby zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, oprócz maseczki, zaleca się również posiadanie własnego długopisu.

Wzory obu wniosków (Wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie oraz Wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę/dzień) będą dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (www.mops.lodz.pl). Można je ściągnąć, wypełnić w domu i przyjść do danego Punktu Pracy Socjalnej już z wypełnionym wnioskiem.

Sonda
Pomagasz ukraińskim uchodźcom?